Acceso Payrolling BV
Kolmschotlanden 103
7542 GG Enschede
Tel. 053-4310419 info@acceso.nl

P&O diensten

Indien u advies wilt of handvatten nodig heeft om een RIE uit te voeren, hetgeen wettelijk verplicht is voor ondernemers, dan kunnen wij u daar bij helpen. Ook voor het voeren van beoordelings- en functionerings gesprekken kunnen wij u van advies dienen. In veel gevallen beperkt zich dit tot een aantal vragen en enige formulieren, die u van ons gratis ter beschikking krijgt. Ook kunnen wij voor u de werving en selectie uitvoeren. Als het door uw verlangde profiel niet in onze database aanwezig is of niet beschikbaar is gaan wij voor u verder op zoek. Hierover zullen wij dan aparte prijsafspraken maken. Kortom, in alles op het gebied van P&O kunnen wij u met raad en daad terzijde staan.